นักศึกษา มรภ.รอ.รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา Cr. ขอบพระคุณภาพจาก Rachun Charoenkaensai

40929064_504569876681767_1350224949201076224_n 41312275_504568923348529_6159075315411845120_n