มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

s_8583502525755-14