มรภ.รอ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ(MOU) โครงการหลักสูตรร่วม ระดับปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการบิน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมมือกับบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ(MOU) โครงการหลักสูตรร่วม ระดับปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการบิน เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร 4 ปี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.วิชิตกำ มันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Cr. คุณโชคชัย ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

41873057_730892363916132_8713693194165944320_n 41900427_1581324461973955_2896607265333182464_n 41939020_1998825743744293_5643992106784522240_n 41946177_2146742125568847_4181287813846663168_n