โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_4021 dsc_4024 dsc_4028 dsc_4031 dsc_4033 dsc_4034 dsc_4039 dsc_4040 dsc_4046 dsc_4047 dsc_4051 dsc_4058 dsc_4067 dsc_4075 dsc_4085 dsc_4089 dsc_4092 dsc_4094 dsc_4116 dsc_4121 dsc_4122 dsc_4124 dsc_4125 dsc_4128 dsc_4129 dsc_4130 dsc_4133 dsc_4134 dsc_4138 dsc_4141 dsc_4146 dsc_4148 dsc_4151 dsc_4156 dsc_4157 dsc_4160 dsc_4163 dsc_4169 dsc_4170 dsc_4171