รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง ตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_4176 dsc_4182 dsc_4184 dsc_4185 dsc_4186 dsc_4192 dsc_4200 dsc_4205 dsc_4206 dsc_4215 dsc_4224 dsc_4231 dsc_4233 dsc_4235 dsc_4240 dsc_4244 dsc_4248 dsc_4252 dsc_4256 dsc_4258 dsc_4262 dsc_4266 dsc_4270 dsc_4274 dsc_4276 dsc_4278 dsc_4280 dsc_4282 dsc_4284 dsc_4288 dsc_4290 dsc_4293 dsc_4295 dsc_4297 dsc_4299 dsc_4302 dsc_4304 dsc_4307 dsc_4308 dsc_4312 dsc_4314 dsc_4328 dsc_4331 dsc_4332 dsc_4333 dsc_4334 dsc_4339 dsc_4345 dsc_4347 dsc_4353 dsc_4356 dsc_4357 dsc_4358 dsc_4359 dsc_4360 dsc_4362 dsc_4363 dsc_4364 dsc_4367 dsc_4375 dsc_4377 dsc_4403 dsc_4407 dsc_4414

Share via
Copy link
Powered by Social Snap