โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ Routine to Research:R2R (ช่วงท้ายของโครงการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ Routine to Research:R2R (ช่วงท้ายของโครงการ)
dsc_2403 dsc_2405 dsc_2406 dsc_2407

dsc_2408

dsc_2410 dsc_2412

dsc_2468 dsc_2459 dsc_2455 dsc_2436 dsc_2430 dsc_2422 dsc_2420

dsc_2472

dsc_2474 dsc_2503 dsc_2492 dsc_2485