มรภ.รอ. ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น – ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

41958020_2388768744471521_1841379439028469760_n 42044628_2168998463357138_7935284728872042496_n