โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำ ๒๕๖๐

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำ ๒๕๖๐  ณ  อาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_2504

dsc_2509 dsc_2511

dsc_2513 dsc_2528 dsc_2527 dsc_2526 dsc_2523 dsc_2521 dsc_2520

dsc_2533 dsc_2566 dsc_2564 dsc_2559 dsc_2557 dsc_2555 dsc_2554 dsc_2553 dsc_2549 dsc_2548 dsc_2545 dsc_2543 dsc_2542 dsc_2540 dsc_2539 dsc_2537 dsc_2535