มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชุมชนยโสธร

วันที่ 10  กันยายน 2561 เวลา 10.39 น. ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยโสธร พร้อมด้วยคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร  โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือเกิดผลดีต่อทั้งสองหน่วยงานตลอดไปdsc_1834 dsc_1837 dsc_1839 dsc_1845 dsc_1847 dsc_1853 dsc_1856 dsc_1858 dsc_1859 dsc_1860 dsc_1861 dsc_1864 dsc_1866 dsc_1873 dsc_1877 dsc_1881 dsc_1883 dsc_1890 dsc_1898 dsc_1911 dsc_1912 dsc_1915 dsc_1916 dsc_1918 dsc_1920 dsc_1923 dsc_1928 dsc_1929