โครงการอบรม”เพื่อนที่ปรึกษา” ณ ห้อง EDU403 ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการอบรม”เพื่อนที่ปรึกษา” ณ ห้อง EDU403  ชั้น 4  อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
dsc_2578 dsc_2581 dsc_2580

dsc_2575 dsc_2577

dsc_2582 dsc_2586 dsc_2585

dsc_2587 dsc_2593 dsc_2591 dsc_2590 dsc_2589 dsc_2588

dsc_2608 dsc_2606 dsc_2602 dsc_2601 dsc_2600 dsc_2599 dsc_2598 dsc_2596 dsc_2594