มรภ.รอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะผู้บริการจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Dr. Alexander Cartwright, Chancellor of University of Missouri เพื่อประชุม เจรจาในการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ขอบพระคุณข่าวจาก Netting Noibuddee และภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

dsc_4422 dsc_4425 dsc_4436 dsc_4439 dsc_4442 dsc_4447 dsc_4448 dsc_4449 dsc_4450 dsc_4451 dsc_4452 dsc_4453 dsc_4454 dsc_4468 dsc_4470 dsc_4474 dsc_4482 dsc_4483 dsc_4485 dsc_4486 dsc_4487 dsc_4491 dsc_4496 dsc_4498 dsc_4504 dsc_4505 dsc_4509 dsc_4523 dsc_4528 dsc_4539 dsc_4549 dsc_4557 dsc_4558 dsc_4561 dsc_4566 dsc_4568 dsc_4582 dsc_4591 dsc_4594 dsc_4603 dsc_4617 dsc_4624 dsc_4627 dsc_4632 dsc_4636 dsc_4640 dsc_4644 dsc_4649 dsc_4659 dsc_4668 dsc_4681 dsc_4689 dsc_4691 dsc_4710 dsc_4715 dsc_4721