อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : นิเทศศาสตร์สัมพันธ์จากองค์ความรู้สู่งานสร้างสรรค์ (นิเทศศาสตร์สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “รักษ์บ้าน” สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และในการจัดงานนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอีกด้วย

dsc_6270 dsc_6262 dsc_6257 dsc_6255 dsc_6253 dsc_6244 dsc_6246 dsc_6248 dsc_6249 dsc_6252 dsc_6241 dsc_6239 dsc_6238 dsc_6235 dsc_6234 dsc_6224 dsc_6226 dsc_6229 dsc_6233 dsc_6219