การประกวด Freshy & Girl ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประกวด Freshy & Girl ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลพิจารณาตัดสินการประกวด Freshy & Girl ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ Freshy Boy 2018 : น้องซัน นายเรวัตร บุตรหนองแสง คณะนิติรัฐศาสตร์ Freshy Girl 2018 : น้องเกส นางสาวเกสรา พุทธิเสน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_2454 dsc_2464 dsc_2604 dsc_2703 dsc_2707 dsc_2741 dsc_2748 dsc_2765 dsc_2777 dsc_2801 dsc_2211 dsc_2223 dsc_2230 dsc_2309 dsc_2314 dsc_2337 dsc_2370 dsc_2391 dsc_2398 dsc_2434 dsc_2476 dsc_2483 dsc_2495 dsc_2513 dsc_2520 dsc_2578 dsc_2620 dsc_2683