มรภ.รอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
dsc_7468 dsc_7484 dsc_7494 dsc_7496 dsc_7497 dsc_7499 dsc_7500 dsc_7504 dsc_7505 dsc_7507 dsc_7530 dsc_7535 dsc_7537 dsc_7540 dsc_7550 dsc_7553 dsc_7571 dsc_7580 dsc_7582 dsc_7590   dsc_7606dsc_7592
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยหลายด้าน ที่โดดเด่น คือ การประกาศเลิกทาส ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” โดยหน่วยงานราชการจะมีการประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการด้วย

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap