การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (133)/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

เวลา 13.09 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10(133)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ท่านประธานและคณะกรรมการร่วมทำบุญในงานกฐินของทางมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย…..

dsc_5103 dsc_5106 dsc_5108 dsc_5110 dsc_5112 dsc_5114 dsc_5116 dsc_5119 dsc_5122 dsc_5126 dsc_5128 dsc_5132 dsc_5134 dsc_5135 dsc_5137 dsc_5144 dsc_5147 dsc_5151 dsc_5153 dsc_5154 dsc_5155 dsc_5156 dsc_5160 dsc_5163 dsc_5166 dsc_5169 dsc_5171 dsc_5173 dsc_5175 dsc_5179 dsc_5181 dsc_5184 dsc_5189 dsc_5201 dsc_5210 dsc_5215 dsc_5220 dsc_5221