การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก..

dsc_5226 dsc_5229 dsc_5234 dsc_5243 dsc_5247 dsc_5251 dsc_5253 dsc_5261 dsc_5268 dsc_5281 dsc_5288 dsc_5290 dsc_5292 dsc_5300 dsc_5309 dsc_5316 dsc_5317 dsc_5320 dsc_5334 dsc_5336 dsc_5338 dsc_5339 dsc_5343 dsc_5348 dsc_5351 dsc_5353 dsc_5357 dsc_5361 dsc_5368 dsc_5371 dsc_5378 dsc_5380 dsc_5383 dsc_5386 dsc_5389 dsc_5394 dsc_5399 dsc_5401 dsc_5407 dsc_5411 dsc_5414 dsc_5420 dsc_5422 dsc_5426 dsc_5427 dsc_5431 dsc_5434 dsc_5438 dsc_5442 dsc_5447 dsc_5450 dsc_5457-copy dsc_5464 dsc_5467 dsc_5481 dsc_5483 dsc_5499 dsc_5502 dsc_5519 dsc_5522dsc_5526 dsc_5531 dsc_5533 dsc_5535 dsc_5541 dsc_5547 dsc_5552 dsc_5560 dsc_5563 dsc_5566 dsc_5572 dsc_5575 dsc_5578 dsc_5579 dsc_5581 dsc_5584 dsc_5587 dsc_5597 dsc_5599 dsc_5604 dsc_5606 dsc_5608 dsc_5612 dsc_5616 dsc_5619 dsc_5621 dsc_5624 dsc_5628 dsc_5638 dsc_5640 dsc_5646 dsc_5648 dsc_5652 dsc_5656 dsc_5659 dsc_5661 dsc_5665 dsc_5666 dsc_5668 dsc_5671 dsc_5673 dsc_5676 dsc_5680 dsc_5685 dsc_5686 dsc_5688 dsc_5691 dsc_5696 dsc_5700