โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ร.ต.อ.ทศพร อุตมะพรหม ทนายความนุชิตรา มีมานะ  วันที่ 31  มีนาคม  2560 ณ ห้องประชุมมันปลา  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด( ขอบคุณภาพจาก Pimonsak Nilphai และ Nana Lomny

2560 2560-2 2560-3 2560-4 2560-5 2560-6 2560-7 2560-8 2560-9 2560-10 2560-11 2560-12 2560-13