คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)” 7 พ.ย.2561

เมื่อเวลา 13.09 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่านอาจารย์อัจฉรียา​ พัฒนสระคู​  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)”  โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี​ ประธานสาขาทุกสาขา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี​ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง  โดยมีทีมวิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ ตลอดจน​นักศึกษาจากคณะต่าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี​ dsc_5873 dsc_5884 dsc_5885 dsc_5905 dsc_5914 dsc_5929 dsc_5936 dsc_5938 dsc_5941 dsc_5943 dsc_5946 dsc_5948 dsc_5953 dsc_5957 dsc_5963 dsc_5970 dsc_5976 dsc_5982 dsc_5992 dsc_5995 dsc_6001 dsc_6002 dsc_6005 dsc_6014 dsc_6017 dsc_6025 dsc_6028 dsc_6029 dsc_6031 dsc_6032 dsc_6043 dsc_6056 dsc_6062 dsc_6066 dsc_6074 dsc_6078 dsc_6087 dsc_6091 dsc_6107 dsc_6110 dsc_6114 dsc_6120 dsc_6127 dsc_6132 dsc_6148