พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธ.ค.2561

ในวันที่ 27 ธ.ค.2561 เวลา 07.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีพร้อมรับพรจากคณะผู้บริหาร  เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และได้ร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียง

dsc_8073 dsc_8076 dsc_8081 dsc_8082 dsc_8086 dsc_8089 dsc_8092 dsc_8099 dsc_8102 dsc_8114 dsc_8119 dsc_8122 dsc_8123 dsc_8124 dsc_8126 dsc_8129 dsc_8131 dsc_8132 dsc_8134 dsc_8135 dsc_8136 dsc_8137 dsc_8139 dsc_8142 dsc_8143 dsc_8144 dsc_8145 dsc_8146 dsc_8147 dsc_8148 dsc_8150 dsc_8151 dsc_8153 dsc_8155 dsc_8156 dsc_8159 dsc_8160 dsc_8162 dsc_8164 dsc_8170