โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” วันที่ 1-5 มกราคม 2562

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์”  วันที่ 1-5 มกราคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นคารนายก  โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  เข้าร่วมพิธีเปิด และนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่  จำนวน 60 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฑารวมชาย ได้รีบถ้วยรางวัล  และผลการแข่งขันกีฑาและกีฬาสรุปได้ดังนี้  1.เหรียญทอง  จำนวน  11  เหรียญ
2.เหรียญเงิน  จำนวน 12 เหรียญ  และ 3.เหรียญทองแดง  จำนวน 16 เหรียญ   รวมทั้งหมด 39 เหรียญ   ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความสุขและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวนักเรียนเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ….
dsc_8901 dsc_8906 dsc_8914 dsc_8915 dsc_8923 dsc_8924 dsc_8926 dsc_8931 dsc_8937 dsc_8947 dsc_8957 dsc_8962 dsc_8965 dsc_8968 dsc_8986 dsc_9016 dsc_9035 dsc_9042 dsc_9086 dsc_9127 dsc_9141 dsc_9145 dsc_9157 dsc_9187 dsc_9189 dsc_9201 dsc_9246 dsc_9253 dsc_9262 dsc_9363 dsc_9372 dsc_9377 dsc_9387 dsc_9394 dsc_9407 dsc_9419 dsc_9422 dsc_9435 dsc_9437 dsc_9451 dsc_9458 dsc_9475 dsc_9498 dsc_9514