โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์”  วันที่ 1-5 มกราคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นคารนายก  ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26  โดยใช้ชื่อว่า “ไก่แจ้เกมส์” ซึ่งมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ เป็นผู้รับมอบธงต่อ จากเจ้าภาพ โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา…โดยมีการจัดขบวนรับ – ส่งอย่างยิ่งใหญ่..เพื่อแสดงให้เห้นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วย..

dsc_9528 dsc_9529 dsc_9530 dsc_9534 dsc_9538 dsc_9545 dsc_9548 dsc_9553 dsc_9556 dsc_9558 dsc_9562 dsc_9565 dsc_9566 dsc_9569 dsc_9570 dsc_9573 dsc_9574 dsc_9575 dsc_9578 dsc_9581 dsc_9583 dsc_9597 dsc_9599 dsc_9604 dsc_9605 dsc_9610 dsc_9616 dsc_9635 dsc_9642 dsc_9649 dsc_9653 dsc_9656 dsc_9659 dsc_9665 dsc_9668 dsc_9707 dsc_9709 dsc_9715 dsc_9721 dsc_9723 dsc_9727 dsc_9730 dsc_9736 dsc_9742 dsc_9746 dsc_9753 dsc_9760 dsc_9762 dsc_9769 dsc_9772 dsc_9775 dsc_9787 dsc_9805 dsc_9812 dsc_9823 dsc_9842 dsc_9847 dsc_9853 dsc_9856