พิธีทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 มกราคม 2562

dsc_9912

เวลา 07.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร  มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 7 มกราคม 2562  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

dsc_9869 dsc_9871 dsc_9872 dsc_9873 dsc_9874 dsc_9875 dsc_9876 dsc_9877 dsc_9878 dsc_9879 dsc_9880 dsc_9882 dsc_9899 dsc_9905 dsc_9908 dsc_9912 dsc_9913 dsc_9917 dsc_9918 dsc_9922 dsc_9925 dsc_9928 dsc_9929 dsc_9932 dsc_9937 dsc_9942 dsc_9949 dsc_9964 dsc_9966 dsc_9968 dsc_9971 dsc_9978 dsc_9989 dsc_9996 dsc_9999 dsc_9999-1jpg-1 dsc_9999-1jpg-5 dsc_9999-1jpg-6 dsc_9999-1jpg-7 dsc_9999-1jpg-8 dsc_9999-1jpg-9 dsc_9999-1jpg-10 dsc_9999-1jpg-11 dsc_9999-1jpg-12 dsc_9999-1jpg-13 dsc_9999-1jpg-14 dsc_9999-1jpg-15 dsc_0147 dsc_0149 dsc_0153 dsc_0157 dsc_0159 dsc_0162 dsc_0165 dsc_0183 dsc_0184 dsc_0195 dsc_0202 dsc_0205 dsc_0207 dsc_0213 dsc_0217 dsc_0220 dsc_0223 dsc_0225 dsc_0227 dsc_0232 dsc_0237 dsc_0243 dsc_0246 dsc_0250 dsc_0254 dsc_0257 dsc_0265 dsc_0267 dsc_0273 dsc_0275 dsc_0279 dsc_0286 dsc_0291 dsc_0293 dsc_0308 dsc_0311 dsc_0315 dsc_0316 dsc_0318 dsc_0321 dsc_0329