สถาบันจัดการความรู้จัดงานเทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

เวลา 09.19 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีเปิดโครงการกำกับติดตามด้านการจัดการความรู้  “เทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ”  วันที่ 14  มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงdsc_0349 dsc_0352 dsc_0353 dsc_0356 dsc_0360 dsc_0368 dsc_0371 dsc_0375 dsc_0376 dsc_0386 dsc_0387 dsc_0389 dsc_0391 dsc_0397 dsc_0401 dsc_0405 dsc_0409 dsc_0421 dsc_0423 dsc_0428 dsc_0435 dsc_0455 dsc_0459 dsc_0470 dsc_0475 dsc_0479 dsc_0484