คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดใหญ่ในโครงการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ วันที่ 10 มีนาคม 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562  เวลา 09.09 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.การุณ พงษ์ศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ผู้ประกอบการSMEsเเละเเรงงานในภาคอุตสาหกรรมเเละอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จังหวัดร้อยเอ็ดเเละจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง..dsc_3057 dsc_3058 dsc_3061 dsc_3064 dsc_3067 dsc_3069 dsc_3072 dsc_3080 dsc_3083 dsc_3085 dsc_3089 dsc_3093 dsc_3099 dsc_3104 dsc_3105 dsc_3108 dsc_3109 dsc_3111 dsc_3112 dsc_3115 dsc_3116 dsc_3121 dsc_3125 dsc_3129 dsc_3135 dsc_3138 dsc_3145 dsc_3150 dsc_3152 dsc_3160 dsc_3166 dsc_3171 dsc_3174 dsc_3175 dsc_3177 dsc_3183-copy dsc_3192-copy dsc_3195 dsc_3200 dsc_3201 dsc_3203 dsc_3204 dsc_3215 dsc_3216 dsc_3217 dsc_3220 dsc_3221 dsc_3223 dsc_3229 dsc_3231 dsc_3248 dsc_3249 dsc_3260 dsc_3269 dsc_3275 dsc_3279 dsc_3285 dsc_3287 dsc_3290