ศูนย์วิทยบริการจัดโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_3804 dsc_3811 dsc_3812 dsc_3814 dsc_3817 dsc_3819 dsc_3823 dsc_3825 dsc_3830 dsc_3835 dsc_3837 dsc_3838 dsc_3839 dsc_3840 dsc_3841 dsc_3842 dsc_3843 dsc_3846 dsc_3849 dsc_3852 dsc_3859 dsc_3861 dsc_3865 dsc_3871 dsc_3874 dsc_3878 dsc_3886 dsc_3891 dsc_3894 dsc_3909 dsc_3913 dsc_3919 dsc_3923 dsc_3924 dsc_3926 dsc_3928 dsc_3931 dsc_3932