นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมพงษ์ พรมบุตร อดีตนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

67133031_1429752997175732_2945616291039281152_o