อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิติศาสตร์บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา 09.29 น.อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิติศาสตร์บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโดยคณะนิติรัฐศาสตร์ ณ หอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
dsc_4054 dsc_4060 dsc_4063 dsc_4064 dsc_4065 dsc_4067 dsc_4072 dsc_4074 dsc_4077 dsc_4078 dsc_4079 dsc_4081 dsc_4083 dsc_4088 dsc_4089 dsc_4093 dsc_4096 dsc_4098 dsc_4101 dsc_4103 dsc_4107 dsc_4108 dsc_4109 dsc_4110 dsc_4116 dsc_4117 dsc_4121 dsc_4122 dsc_4123 dsc_4128 dsc_4133 dsc_4140 dsc_4158 dsc_4161 dsc_4163 dsc_4175 dsc_4181