โครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีเป็นประธานโครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60  ณ  บ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ท  ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีท่านวิทยากร คือ ท่านดร.ดุษฎี  โยเหลา…  ขอบคุณภาพโดยคุณบวรลักษณ์  บุญจำเนียร

 17797617_10209026219165226_1001949017_o 17797603_10209026215885144_1606256121_o 17793404_10209026214845118_2127460648_n 17793246_10209026215805142_1696529826_n 17793211_10209026220205252_1313723479_n 17741033_10209026217205177_1175674632_n

17793246_10209026215805142_1696529826_n