คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 เมษายน 2560

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา  13.30 น. คณบดี อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงษ์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_4278 dsc_4283 dsc_4286 dsc_4290 dsc_4294 dsc_4296 dsc_4298 dsc_4301 dsc_4304 dsc_4309 dsc_4310 dsc_4313 dsc_4317 dsc_4320 dsc_4322 dsc_4328 dsc_4329 dsc_4331 dsc_4340 dsc_4344 dsc_4345 dsc_4348 dsc_4350 dsc_4352 dsc_4354 dsc_4355 dsc_4357 dsc_4359 dsc_4360 dsc_4368 dsc_4373 dsc_4378 dsc_4381 dsc_4385 dsc_4387 dsc_4390 dsc_4392 dsc_4395