วันที่ 2 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีอัญเชิยพระอุปคุต  และเคลื่อนบริวารองค์กฐินมาที่มณฑลพิธีอย่างพร้อมเพรียง