“วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

สโมสรบุคลากรจัดโครงการ“วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมการสรงน้ำ

พระนาคปกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัยเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานเอนกประสงค์

dsc_4416 dsc_4421 dsc_4428 dsc_4431 dsc_4432 dsc_4437 dsc_4438  dsc_4475 dsc_4538 dsc_4558 dsc_4562 dsc_4564 dsc_4577 dsc_4604 dsc_4615 dsc_4624 dsc_4629 dsc_4637 dsc_4642 dsc_4654 dsc_4657 dsc_4661 dsc_4676 dsc_4682 dsc_4684 dsc_4698 dsc_4707 dsc_4718 dsc_4726 dsc_4735 dsc_4738 dsc_4743 dsc_4754 dsc_4758 dsc_4761 dsc_4763 dsc_4780 dsc_4795 dsc_4807 dsc_4817 dsc_4821