การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 21 เมษายน  2560   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5116 dsc_5117 dsc_5118 dsc_5119 dsc_5120 dsc_5121 dsc_5122 dsc_5123 dsc_5124 dsc_5125 dsc_5126 dsc_5127 dsc_5128 dsc_5129