พิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีจำนวนมากต่างได้รับพรจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ณ  ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5185 dsc_5186 dsc_5190 dsc_5192 dsc_5195 dsc_5201 dsc_5202 dsc_5206 dsc_5210 dsc_5214 dsc_5221 dsc_5225 dsc_5228 dsc_5234 dsc_5244 dsc_5248 dsc_5251 dsc_5258 dsc_5262 dsc_5264 dsc_5283 dsc_5316 dsc_5322 dsc_5331 dsc_5336 dsc_5371 dsc_5376 dsc_5380 dsc_5384 dsc_5389 dsc_5412 dsc_5414 dsc_5416 dsc_5420 dsc_5422 dsc_5425 dsc_5431 dsc_5437 dsc_5439 dsc_5442 dsc_5446 dsc_5492