การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00น.

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   วันที่ 21  เมษายน 2560  เวลา 13.00  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5564 dsc_5563 dsc_5555 dsc_5553 dsc_5548 dsc_5547 dsc_5536 dsc_5533 dsc_5530 dsc_5529 dsc_5528 dsc_5525 dsc_5523 dsc_5521 dsc_5516