สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์เกี่ยวกับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.09 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุค Digital Disruption”  ประจำปีการศึกษา  2563  ณ  ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   โดยมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน..