มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5490