วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 17.30น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการแสดงละครเวทีประเพณีภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 DRAMA PERFORMANCE…

วันที่ 26 เมษายน  2560  เวลา 17.30น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการแสดงละครเวทีประเพณีภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 DRAMA PERFORMANCE..

dsc_5660 dsc_5664 dsc_5666 dsc_5668 dsc_5669 dsc_5675 dsc_5676 dsc_5678 dsc_5679 dsc_5680 dsc_5681 dsc_5683 dsc_5684 dsc_5686 dsc_5688 dsc_5693 dsc_5699 dsc_5702 dsc_5705 dsc_5708 dsc_5714 dsc_5717 dsc_5721 dsc_5726 dsc_5730 dsc_5732 dsc_5734 dsc_5737 dsc_5741.