วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.29 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.29 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

dsc_6398 dsc_6405 dsc_6406 dsc_6407 dsc_6408 dsc_6409 dsc_6411 dsc_6413 dsc_6416 dsc_6418 dsc_6419 dsc_6420 dsc_6421 dsc_6423 dsc_6426 dsc_6429 dsc_6434 dsc_6436 dsc_6437 dsc_6438 dsc_6439 dsc_6440 dsc_6441 dsc_6442 dsc_6444 dsc_6446 dsc_6450 dsc_6454 dsc_6460 dsc_6462 dsc_6478 dsc_6484 dsc_6499 dsc_6509 dsc_6521 dsc_6532 dsc_6560 dsc_6585 dsc_6611 dsc_6620 dsc_6626 dsc_6631 dsc_6633 dsc_6635 dsc_6639 dsc_6641 dsc_6643 dsc_6648 dsc_6650 dsc_6651 dsc_6653 dsc_6654