มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 09.49 น. ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ของการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.)  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลลากร นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก