คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับมอบหมวกและเสื้อ ให้กับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6

วันที่  12  กันยายน 2563  เวลา 13.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเสื้อนักศึกษาพยาบาล  รุ่นที่ 6 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  และท่านได้มอบรางวัลนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ละชั้นปี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รองคณบดี  คณาจารย์ คณะพยาบาลร่วมพิธี เต็มไปด้วยความสุขใจ  ดีใจ มีความอบอุ่น และมีความเป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap