ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมมหาวิชาราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร