พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 29 เมาายน  2560  เวลา 09.49 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยยินดีและภาคภูมิใจ

dsc_6680 dsc_6682 dsc_6688 dsc_6689 dsc_6693 dsc_6702 dsc_6707 dsc_6709 dsc_6718 dsc_6720 dsc_6724 dsc_6728 dsc_6730 dsc_6733 dsc_6734 dsc_6740 dsc_6742 dsc_6745 dsc_6748 dsc_6749 dsc_6753 dsc_6760 dsc_6767 dsc_6769 dsc_6770 dsc_6792 dsc_6801 dsc_6804 dsc_6809 dsc_6820 dsc_6823 dsc_6824 dsc_6826 dsc_6829 dsc_6845 dsc_6896 dsc_6943 dsc_6945 dsc_6947 dsc_6949 dsc_6969 dsc_6975 dsc_6976 dsc_6986 dsc_6997 dsc_7026 dsc_7054 dsc_7122 dsc_7166 dsc_7189 dsc_7279 dsc_7305 dsc_7348 dsc_7363 dsc_7373 dsc_7381 dsc_7382 dsc_7400 dsc_7430 dsc_7448 dsc_7475 dsc_7495