สวัสดีปีใหม่ 2564 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในนามของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกคน  ขอส่งความปรารถนาดี มายังเพื่อนๆ คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย  และขอส่งความรัก ความอบอุ่น ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุก ๆ คน   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช 2564  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระนาคปรกเมืองไพร และพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน และครอบครัว  ประสบความสุข ความสมบูรณ์ ในครอบครัว  มีความเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้รับตามที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดไป