ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube
https://www.youtube.com/user/ScienceThailand