มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ของโรงพยาบาลเสลภูมิ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.09 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล  และสาขาวิชาสาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 343 คน ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีอาจารย์ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทำหน้าที่จิตอาสา สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap