รายงานผลการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

https://youtu.be/szwgCXyHNWw