นายกสภามหาวิทยาลัย ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว UI

วันที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 13.29 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย  พลโทกมล  สุวภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว UI  ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  (UI GREEN METRIC WORLD)  ซึ่งพันธ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย  พรรณไม้ป่า เช่น พะยูง ยางนา มะค่า สักทอง ประดู่ และพืชปลูก เช่น กล้วย ขนุน ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง น้อยหน่า โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน