วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.09 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ท่านนายแพทย์จตุรงค์​ ธีระกนก, ท่านปรีชา​ อารยะสัจพงษ์, ท่านดร.ธนกร​ เชื้อจำรูญ, ท่านกรวิทย์​ บัวพันธ์, ผอ.นฤมล​ ทิพชัย​ และผศ.เกษศิรินทร์​ ภิญญาคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap