มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  (AstraZeneca)
จำนวน  440   โด็สสำหรับบุคลากรและนักศึกษา  (รอบที่ 1) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดฉีด  วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564  ณ  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  เวลา 13.00-15.00 น.การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน*นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  *งดเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และแอลกอฮอร์*งดยาไมเกรน งดการออกกำลังกายอย่างหักโหม    *ดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร ก่อนและหลังฉีด