มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 250 เตียง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ  ณ อาคารศรีรัศมี์ยุวชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  รองอธิการบดี   พร้อมผู้บริหารให้การจต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดในการจัดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จัดตั้งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย คือ ไม่มีไข้ ปริมาณออกซิเจน มากกว่า 95% ภาพเอกซเรย์ทรวงอกปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 250 เตียง และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการนำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา จำนวน 50 ราย

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ได้จำนวน 250 เตียง โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสียสละอาคารศรีรัศมี์ยุวชนใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม  และขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนเป็นระบบออนไลน์แทน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้ในการต้อนรับชาวร้อยเอ็ดที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิดเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร แลปริมณฑลกลับบ้านขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และยินดีต้อนรับคนร้อยเอ็ดทุกคน ในส่วนของพี่น้องชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยฯ ท่านอธิการบดีได้สั่งการให้มีคณะทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน พร้อมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด